เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หน้าแรก
ประกาศทั่วไป
เกี่ยวกับเรา
ประวัติการแพทย์แผนไทย
เปิดสอนหลักสูตร
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันอาทิตย์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันพฤหัสบดี
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันศุกร์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันอาทิตย์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันอังคาร
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันเสาร์
ผลสอบผดุงครรภ์ไทยปี 1 เทอม 2 รุ่น 8 ปี 61 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันอังคาร
 
               ประกาศผลการสอบผดุงครรภ์ไทย  
          ปีที่ 1 เทอม 2 พ.ศ. 2561 รุ่น 8 วันเสาร์   
         สอบวันเสาร์ ที่ 18 ส.ค. 61  
  ลำดับ     ชื่อ - สกุล ผลสอบ
  1 น.ส. กัญญ์ฐพิมพ์ อินทรเสน ผ่าน
  2 นาย กิตติ  แพทย์รักษ์ ผ่าน
  3 น.ส. จิตตานันทิ์  บุญสุวรรณ ผ่าน
  4 น.ส. เจียระไน  ธนัตถ์กิตติ์ ผ่าน
  5 น.ส. ชญานุศภัฒค์  ดวงมาลา ผ่าน
  6 นาง ชิดสุภางค์  กิตยาธิคุณ ผ่าน
  7 นาย ชินโชติ  สุภาพึ่ง ผ่าน
  8 น.ส. ซัญสุณา  สมสวยธนัตถ์ ผ่าน
  9 นาง ณฐมน    ศรีสวย ผ่าน
  10 นาย เดชอิศม์ โตชัยกุล ผ่าน
  11 น.ส. ธนาพร  กังวานวิศิษฎ์ ผ่าน
  12 น.ส. ธันยาภัทร์  พิมพ์รัฐดิลก ผ่าน
  13 น.ส. นนทลี  สุขศรีจักรวาฬ ผ่าน
  14 น.ส. นพรัตน์  พรโสภากุล ผ่าน
  15 น.ส. ปานชนก สุขศรีจักรวาฬ  ผ่าน
  16 นาง พาขวัญ  สิ้วนัด ผ่าน
  17 นาย ไพโรจน์  เลิศบัณฑิตกุล ผ่าน
  18 นาย ภาสกร  ชาญจิราวดี ผ่าน
  19 น.ส. ยุบลวรรณ  เลิศชัยวรกุล ผ่าน
  20 นาย เรืองศักดิ์  เจริญสินวรกุล ผ่าน
  21 น.ส. วริยา  ลิ้มพิพัฒน์ถาวร ผ่าน
  22 น.ส. วิภานันท์  บุญชะโด ผ่าน
  23 น.ส. ศิริพร    ชาญาขตรการณ์ ผ่าน
  24 นาย สหัส  บรรจงเมือง ผ่าน
  25 นาง สุพิณนา  ไวยศิลป์ ผ่าน
  26 น.ส. อรนภางค์  สุขศรีจักรวาฬ ผ่าน
  27 น.ส. อรรฆยา    ตั้งขจรศักดิ์ ผ่าน
  28 นาง อรุณ   โพธิ์สุวรรณ ผ่าน
  29 น.ส. อารดา  คูเจริญ ผ่าน
         
    หมายเหตุ น.ศ.ที่ไม่มีรายชื่อ  
    ติดต่อขอสอบได้ ที่สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย
    ตั้งแต่บัดนี้ -30 ต.ค.61  
น.ศ.สามารถลงทะเบียนเรียนผดุงครรภ์ไทยปี 1 เทอม 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้- 5 มิ.ย. 61