เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หน้าแรก
ประกาศทั่วไป
เกี่ยวกับเรา
ประวัติการแพทย์แผนไทย
เปิดสอนหลักสูตร
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันอาทิตย์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันพฤหัสบดี
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันศุกร์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันอาทิตย์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันอังคาร
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันเสาร์
ผลสอบผดุงครรภ์ไทยปี 1 เทอม 2 รุ่น 8 ปี 61 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันอังคาร

 

เปิดรับสมัครเรียนแพทย์แผนไทย รุ่น 16 ประจำปี 2562
      หลักสูตร
1. เภสัชกรรมไทย 2 ปี
2. เวชกรรมไทย    3 ปี
3. การนวดไทย     2 ปี
4. ผดุงครรภ์ไทย   1 ปี
 
วันเรียน
เสาร์,อาทิตย์ สำหรับผู้ทำงานประจำ
วันธรรมดา สำหรับ บุคคลทั่วไป
 
คุณวุฒิ    -จบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไป
 
อายุ          -18 ปีขึ้นไป
 
หลักฐาน
1. สำเนาบัตรประชาชน     2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน       2 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา      1 ใบ
4. รูปถ่าย 1½ ,2 นิ้ว            4 รูป
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 10 ก.พ.62  รับจำนวนจำกัด
สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย 
38/622 หมู่ที่ 9 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด28  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-5846477 , 02-5823888 , 086-3997428 , 087-6752645
 
เปิดรับสมัครทุกวัน (หยุดวันพุธ)