เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หน้าแรก
ประกาศทั่วไป
เกี่ยวกับเรา
ประวัติการแพทย์แผนไทย
เปิดสอนหลักสูตร
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันอาทิตย์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันพฤหัสบดี
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันศุกร์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันอาทิตย์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันอังคาร
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันเสาร์
ผลสอบผดุงครรภ์ไทยปี 1 เทอม 2 รุ่น 8 ปี 61 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันอังคาร
วันเวลาเปิดสอน
 
 
วันศุกร์  เวลา 09.00 น.- 16.00 น.  สำหรับผู้ที่ทำงาน หรือสำหรับบุคคลทั่วไป
 
 
                                       สมัครปี 62 เริ่มเรียน ปลายเดือน ก.พ.ปี 62
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
 
 
*****     รับสมัคร บุคคลทั่วไป  ที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับ  *****
 
เปิดรับสมัครทุกวัน  (ไม่หยุดเสาร์ - อาทิตย์) 
 
 หยุด  ทุกวันพุธ 
 และวัน นักขัตฤกษ์
 
 
        เอกสารสำหรับการสมัครเรียน
  1. สำเนาบัตรประชาชน   2  ใบ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน     2  ใบ 
   3. รูปถ่าย 1.5,2 นิ้ว            4   รูป  
                                                                                4. สำเนาวุฒิการศึกษา    1    ใบ